Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website. Lees onze Privacy Policy

Privacy Policy

Gordijnadvies Aan Huis vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronde vind je de informatie omtrent welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren en wat je privacyrechten zijn.

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is geldig voor alle persoonsgegevens die je met Gordijnadvies Aan Huis deelt door op eender welke manier met ons in contact te komen.
Dit kan door gebruik te maken van onze website, contactformulieren, tools en apps of door elektronisch contact in welke vorm dan ook.
Ook persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Gordijnadvies Aan Huis verwerkt enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens die u als gebruiker zelf doorgeeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk, elektronisch of mondeling gebeuren.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Gordijnadvies Aan Huis gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het correct verwerken van offertes, bestellingen, facturen, garantie en klachten.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We werken hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen.
Onze medewerkes worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.
Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegens ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diestal  van uw gegevens zoals: beveiliging met paswoord, antivirus…
Mocht er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant in de door de wet voorzien omstandigheden persoonlijk verwittigd.